Quản trị

Các CEO bàn về cách quản trị trong khủng hoảng

Để ngân hàng có được niềm tin thì sự công khai, minh bạch dòng tiền hoàn toàn phục vụ cho vấn đề sản xuất kinh doanh, và chiến lược, mục tiêu của công ty phải rõ ràng. Với những doanh nghiệp đã lên sàn thì tài sản quý giá nhất là sự công khai, minh more »

6 cách giúp bạn vượt qua khủng hoảng thành công

Bất cứ mục tiêu nào bạn đặt trong cuộc sống đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đối mặt với chướng ngại. Những chướng ngại bạn trải qua sẽ khiến bạn cảm thấy không có động lực và đẩy bạn chìm sâu vào những khủng hoảng. Tuy nhiên, bước qua được những trở ngại và more »