quản lý sản xuất

Trò chơi “Thế giới hoàn hảo” dành cho cấp quản lý sản xuất

Lợi ích của trò chơi này là sau khi giúp người ta tưởng tượng về tương lai thì trò chơi gần như giao quyền để mọi người nghĩ ra cách hành động của họ, cho theo kịp với một thế giới “hoàn hảo”. Cụ thể là mọi người chạm ngay đến vấn đề phát triển more »