đặc điểm của người bán hàng giỏi

Đây là 15 đặc điểm của người bán hàng thành công

Những người bán hàng luôn có sự chuẩn bị. Họ phải sẵn sàng để đương đầu với mọi hoàn cảnh và biết cách phá vỡ nguyên tắc một cách thành công. Người bán hàng ý thức rõ về chính mình và cơ thể của mình. Họ làm mọi điều cần thiết để duy trì sự more »